Effekten av seo

Jag har på senare alltmer kommit att inse och uppskatta betydelsen och framförallt effekten av rätt använda seo domäner om sysslar med något på nätet (vilket alla mer eller mindre gör idag). Det går liksom inte att bedriva någon seriös verksamhet i professionell skala utan ett knippe bra domäner av seotyp idag. Det har jag tvingats att inse och det har inte varit helt gratis, så mycket kan jag säga utan att tveka en enda sekund. Problemet är bara att det inte riktigt är mitt ansvarsområde på företag och risken finns faktiskt att den som faktiskt har det här på så sitt borde inte helt är med på noterna, inte helt har fattat vad som bör och till och med måste göras här på oerhört kort tid. Annars kan jag definitivt inte svara för konsekvenserna som jag är övertygad om att de är oundvikliga.

This entry was posted on Tuesday, September 18th, 2012 at 2:29 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply